Huisregels van de club

We willen graag dat al onze leden op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Sportinstituut Sloote & Thompson. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.

 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
 • Dieren zijn niet toegestaan;
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten;
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;
 • Gebruik van een mobiele telefoon om te bellen is niet toegestaan in de sportruimten;
 • Het is verplicht schone en gepaste sportkledij te dragen;
 • Het is niet toegestaan op de matten te lopen met schoenen;
 • Jassen en tassen zijn niet toegestaan op de mat;
 • Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van ons;